Integrationer - Autosynk

Allt om utomatisk synkronisering av uppgifter från skoladminsystem och hur man sätter upp detta samt processen för automatisk uppdatering.

Läsårabyte - automatisk synkronisering
Om man använder en så kallad autosynk, dvs automatisk uppdatering av Unikum med förändringar från elevregistret, sköts det mesta där. Men man kan ändå behöv...
Ons, 12 juli, 2023 vid 11:36 F.M.
Unikum och manuella importer
Unikum är byggt för att samverka med andra IT-system. Därför kan man importera förskolor/skolor, grupper/klassser och användare med hjälp av enkla textfiler...
Tis, 1 juni, 2021 vid 9:12 F.M.
Elevregister som molntjänst vad innebär det för integration med Unikum
De flesta av skolans IT-verktyg och appar är redan idag så kallade “molntjänster” som nås via internet och sköts i internationella eller nationella driftcen...
Tors, 20 jan., 2022 vid 7:59 F.M.
Unikum och Skolfederation
Skolfederationen är en organisation som verkar för att underlätta för kommuner att komma åt många olika verktyg på ett standardiserat sätt. Vi som leverantö...
Tis, 25 jan., 2022 vid 2:05 E.M.
Automatisk synkronisering - System att koppla ihop
En kommun har oftast många olika webbtjänster för medborgare och personal. Förutom Unikum an det t.ex. handla om e-posttjänster, samarbetsytor (Office365 el...
Ons, 17 nov., 2021 vid 9:50 E.M.
Unikums användarmodell
Unikum hanterar samarbete kring pedagogiska processer i skolan. Därför behöver Unikum korrekta uppgifter om vilka barn, elever, lärare, vårdnadshavare, grup...
Ons, 12 juli, 2023 vid 11:43 F.M.
3a. Autosynkprojekt - Bestäm vad som ska importeras
Mappning Unikum -> övriga system För varje uppgift som ska hämtas från källsystemen och skickas via metakatalogen och importeras i Unikum måste man b...
Ons, 12 juli, 2023 vid 11:44 F.M.
3b. Autosynk - Skapa filer för import
Det är flera steg i processen innan man kan driftsätta en autosynk. Dels behöver man ta fram en totalfil med allt data och dels kunna producera s.k. deltafi...
Tis, 9 aug., 2022 vid 4:20 E.M.
Steg för steg i autosynkprocessen
Efter att man säkrat upp att alla uppgifter som behövs i Unikum (och andra mottagarsystem) finns tillgängliga i rätt format i metakatalogen görs följande st...
Ons, 12 juli, 2023 vid 11:45 F.M.
Automatisk synkronisering - Exempel
Kungsbacka kommun Synkroniseringsmotor: Unikum Connect Synk Källsystem: Procapita (skoladmin) Synkfrekvens: Varje natt Kompetens synkronisering: Behövs...
Ons, 17 nov., 2021 vid 9:58 E.M.