Om man använder en så kallad autosynk, dvs automatisk uppdatering av Unikum med förändringar från elevregistret, sköts det mesta där. Men man kan ändå behöva göra vissa saker manuellt i Unikum vid läsårsbytet. Gå igenom följande checklista för att säkra att allt som behöver göras manuellt blir gjort tex vid läsårsbyte.


Checklista

1. Sköts mentorskopplingarna i autosynken eller behöver detta hanteras manuellt?

Dvs kopplas dessa bort när elev/personal slutar på skolan? 


Ta bort menorskopplingar manuellt

Mentorskopplingarna behöver tas bort manuellt innan autosynken flyttar upp till kommande läsår, vilket för elevernas del kan göras i rutinen Hantera läsår. Däremot för personal som slutar måste detta göras på hans/hennes relationssida.

  • Uppflyttning till de nya klasserna i Unikum via autosynken.
  • Manuellt i Unikum - registrera de nya mentorskopplingarna.

 

2. Importerar autosynken värdet årskurs?

Alla elever som ska bedömas under Kunskaper behöver ha årskurs satt. Det sker i de allra flesta fall via autosynken men om inte måste det göras manuellt. (För elever som läggs upp manuellt måste detta alltid göras manuellt. (tex TF-elever om de inte importeras via synken).


Sätta årskurs för elever manuellt

Använd rutinen Hantera läsår eller gå in klassvis och uppdatera årskurs för eleverna.


3. Finns det administratörer på grupperna?

Dessa behöver man ta bort innan autosynken läser in det nya läsåret eftersom den oftast kopplar bort grupperna/klasserna från organisationen och skapar nya grupper/klasser. Då har administratören en koppling som admin till en grupp/klass som inte längre finns i den aktuella organisationen vilket kan ställa till med problem.


4. Kontrollera att inga elever utan grupptillhörighet finns på skolan

Efter läsårs-uppflytten bör man kontrollera att det inte finns några elever som ligger "löst" på skolan, dvs utan grupptillhörighet.

  • Gå till skolans startida
  • Välj ikonen Admin, Relationer och fliken Elever
  • Här ser man om det finns elever i skolan som inte finns inlagda i någon grupp.
  • Markera eleverna som ska tas bort, antingen manuellt eller med hjälp av rutan Elever utan grupp i rullningslisten.
  • Klicka på knappen Ta bort ur xxxxx-skolan 
  • Man får nu en bekräftelse på vad som tas bort. Det som sker när man tar bort en elev ur skolan är att även elevens vårdnashavare tas bort ur skolan (om de ej har andra barn där) samt elevernas ev mentorskopplingar tas också bort.
  • Bekräfta borttaget genom att klicka på knappen Jag vill fortsätta (eller Avbryt om det var fel elever)
  • Titta gärna även under fliken Vårdnadshavare så att inga föräldrar ligger där som ej har några barn i skolan.