Unikum är byggt för att samverka med andra IT-system. Därför kan man importera förskolor/skolor, grupper/klassser och användare med hjälp av enkla textfiler. Man kan göra mer eller mindre avancerade importer, t ex endast importera elever i en klass eller importera en hel kommun med samtliga relationer. Dessutom kan man automatisera importerna så att de t.ex. sker automatiskt varje natt från det skoladministrativa systemet.


Principer

  • Filformatet är en tab-, komma- eller semikolon-avgränsad textfil i formatet UTF-8 eller ISO-8859-1
  • För de personer som redan finns i Unikum kommer uppgifterna i importfilen skriva över uppgifterna som finns lagrade i Unikum
  • Om man även vill importera kopplingar/relationer måste objekten, dvs personer, grupper/klasser och förskolor/skolor importeras först, därefter själva kopplingen mellan dessa, t ex ett barn på en avdelning

 

Personer (objekt)

Med användare avses alla individer, t ex barn, elever, personal eller vårdnadshavare. Oavsett vilken slags användare man vill importera ser personfilen alltid likadan ut. Det som är obligatoriska värden är förnamn, efternamn och personnummer, de andra är valbara. Dock är e-postadress oftast väldigt  bra att ha med eftersom man då kan skicka ut inloggningsuppgifter via mail samt att det utgår notiser från Unikum till dessa.


En fil med användare kan laddas upp på olika sätt

  • Barn/elever i en grupp/klass (en fil per grupp/klass)
  • Pedagoger/lärare i en grupp/klass (en fil per grupp/klass)
  • Barn i en förskola/elever i en skola (en fil per förskola/skola, grupp/klassindelning görs via relationsfil eller manuellt)
  • Personal i en förskola/skola (en fil per förskola/skola, grupp/klasstilldelning görs via relationsfil eller manuellt)
  • Förälder i en förskola/skola (en fil per förskola/skola, koppling till barn görs via relationsfil eller manuellt)

 

Beskrivning av importformat objekt med importmallar , (personer, grupper och enheter)


Relationer

Specifikation av Unikums importformat med importmallar för relationer


Dessa importmallar innehåller både instruktioner och exempel på hur filen ska se ut. Vid frågor eller om ni är osäkra, kontakta alltid Unikum innan någon import görs. Vi hjälper gärna till och har även möjlighet att testimportera filerna på en säker plats innan de läses in i Unikum.