Skolfederationen är en organisation som verkar för att underlätta för kommuner att komma åt många olika verktyg på ett standardiserat sätt. Vi som leverantörer ansluter oss till Skolfederation och anpassar våra verktyg för att stödja åtkomst via Skolfederationen.

Unikum är godkänd medlem i Skolfederationen och har anpassningen klar så att de kommuner som vill kan ansluta sig.All information om hur ni ansluter er och förbereder er kommun för integrationer finns på Skolfederation.