Efter att man säkrat upp att alla uppgifter som behövs i Unikum (och andra mottagarsystem) finns tillgängliga i rätt format i metakatalogen görs följande steg för att uppdatera Unikum.Hämta ut data från metakatalog och paketera filerna

Överföring av uppgifter från metakatalogen till Unikum görs med valfritt intervall, t.ex varje natt.

  1. Paketera och kryptera filerna

  2. Generera filerna med rätt filändelse: ".principals" respektive ".relations"
  3. Packa filerna i ett zip-arkiv 
  4. PGP-kryptera zip-filen med Unikums publika PGP-nyckel och signera den med kommunens PGP-nyckel
    (Döp zip-filen med kommunens namn, datum och tid, t ex Storkommunen_20131001_2200.zip)

 

PGP-kryptering används för att säkerställa att ingen obehörig kan manipulera filerna, och signering för att Unikum skall kunna säkra att filerna kommer från rätt kommun och ingen annan. 

GPG - http://www.gnupg.org/ är en öppen implementation av PGP som ni kan använda.


Överföring från kommunen till Unikum

Kommunen får ett konto för att kunna använda en katalog på Unikums ftp-server.
Den krypterade filen skickas till denna FTP-server, och filen ska vara tillhanda senast 23.00.


Filerna importeras

En automatisk process hämtar filerna, packar upp dem och importerar dem till Unikum varje natt.


Automatisk import-rapport

Ett epost-meddelande går automatiskt till kommunens Unikum-administratörer efter avslutad import. Rapporten innehåller information om att importen gått och eventuella fel som uppstått.