Mappning Unikum -> övriga system


För varje uppgift som ska hämtas från källsystemen och skickas via metakatalogen och importeras i Unikum måste man bestämma:

  • Vilket system är källa till informationen?
  • Finns informationen direkt att hämta, eller behöver den bearbetas på något sätt?
  • Vilket är det unika ID för den specifika användaren, gruppen/klassen eller förskolan/skolan
    Observera att det externa id:et måste vara unikt inom hela kommunen/organisationen oavsett objekttyp

 

Ta fram en mappningsfil över alla uppgifter och ta beslut om vad som ska tas med innan arbetet påbörjas. 


Exempel på mappnings-tabell


Mall med mappnings-tabell


När detta är klart behöver man rent tekniskt se till att all data som behövs för integrationen finns tillgänglig i metakatalogen i rätt format.