Det är flera steg i processen innan man kan driftsätta en autosynk. Dels behöver man ta fram en totalfil med allt data och dels kunna producera s.k. deltafiler för att hantera löpande ändringar.


Totalfil

första steget är att ta ut en s.k. totalfil med alla personer och objekt som ska importeras för att kvalitetssäkra datat dvs se att allt kommer in som man har tänkt sig.

En sån import görs på en testserver där man sen kan titta igenom och eventuellt rätta till fel i importfilerna tills allt blir rätt.


Deltafil

Med deltafiler menas ändrings-filer. Det är bara saker som ändras i källsystemen som ska finnas med i den dagliga importfil som skickas till Unikum. Därför behöver det finnas en process där man skapar en sådan fil.


1. Metakatalogen hämtar ny data från källsystemen

Metakatalogen skapar en ny uppdaterad bild av användare/skolor/grupper med den nya informationen. Metakatalogen lagrar oftast en bild både av föregående dags situation, och av den uppdaterade situationen, för alla användare, grupper och skolor.
2. Skapa lista på ändringar i Unikum-format

Ändringarna sparas i två typer av filer, som ibland kallas "deltafiler":

  • Principalsfiler, med grunduppgifter om användare, klasser och skolor
  • Relationsfiler, med uppgifter om hur användare är relaterade till varandra, och till klasser och skolor

Filformatet är en tab-, komma- eller semikolonavgränsad texfil i formatet UTF-8 eller ISO-8859-1.

Observera att det alltid är endast deltafiler, dvs förändringarna som ska finnas de dagliga filerna!Exempel på principalsfil
Observera att den alltid måste ha filändelsen .principals samt innehålla kommun, datum och tid, t ex Västkommunen_20131001_2200.principals.


Exempel på relationsfil

Observera att den alltid måste ha filändelsen .relations samt innehålla kommun, datum och tid, t ex Västkommunen_20131001_2200.relations.