Integrationer - Autosynk

Allt om utomatisk synkronisering av uppgifter från skoladminsystem och hur man sätter upp detta samt processen för automatisk uppdatering.

Läsårabyte - automatisk synkronisering
Om man använder en så kallad autosynk, dvs automatisk uppdatering av Unikum med förändringar från elevregistret, sköts det mesta där. Men man kan ändå behöv...
Fre, 21 jan., 2022 vid 10:39 F.M.
Beskrivning av importformat - objekt
Personer Uppgifterna skall ligga i följande ordning; (Om ni redigerar i Excel läggs ett värde i varje kolumn med början i kolumn A, B, C osv). Poster med f...
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:09 E.M.
Beskrivning av importformat - relationer
Genom all ladda upp en relationsfil kan du skapa och ta bort relationer mellan befintliga användare och grupper. Relationsfilen är tabbavgränsad och innehål...
Fre, 21 jan., 2022 vid 1:59 E.M.
Unikum och manuella importer
Unikum är byggt för att samverka med andra IT-system. Därför kan man importera förskolor/skolor, grupper/klassser och användare med hjälp av enkla textfiler...
Tis, 1 juni, 2021 vid 9:12 F.M.
Elevregister som molntjänst vad innebär det för integration med Unikum
De flesta av skolans IT-verktyg och appar är redan idag så kallade “molntjänster” som nås via internet och sköts i internationella eller nationella driftcen...
Tors, 20 jan., 2022 vid 7:59 F.M.
Unikum och Skolfederation
Skolfederationen är en organisation som verkar för att underlätta för kommuner att komma åt många olika verktyg på ett standardiserat sätt. Vi som leverantö...
Tis, 25 jan., 2022 vid 2:05 E.M.
Automatisk synkronisering - System att koppla ihop
En kommun har oftast många olika webbtjänster för medborgare och personal. Förutom Unikum an det t.ex. handla om e-posttjänster, samarbetsytor (Office365 el...
Ons, 17 nov., 2021 vid 9:50 E.M.
Unikums användarmodell
Unikum hanterar samarbete kring pedagogiska processer i skolan. Därför behöver Unikum korrekta uppgifter om vilka barn, elever, lärare, vårdnadshavare, grup...
Ons, 17 nov., 2021 vid 10:16 E.M.
3a. Autosynkprojekt - Bestäm vad som ska importeras
Mappning Unikum -> övriga system För varje uppgift som ska hämtas från källsystemen och skickas via metakatalogen och importeras i Unikum måste man b...
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:09 E.M.
3b. Autosynk - Skapa filer för import
Det är flera steg i processen innan man kan driftsätta en autosynk. Dels behöver man ta fram en totalfil med allt data och dels kunna producera s.k. deltafi...
Tis, 9 aug., 2022 vid 4:20 E.M.