Integrationer - Autosynk

Allt om utomatisk synkronisering av uppgifter från skoladminsystem och hur man sätter upp detta samt processen för automatisk uppdatering.

Läsårabyte - automatisk synkronisering
Om man använder en så kallad autosynk, dvs automatisk uppdatering av Unikum med förändringar från elevregistret, sköts det mesta där. Men man kan ändå behöv...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 E.M.
Beskrivning av importformat - objekt
Personer Uppgifterna skall ligga i följande ordning; (Om ni redigerar i Excel läggs ett värde i varje kolumn med början i kolumn A, B, C osv). Poster med f...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Beskrivning av importformat - relationer
Genom all ladda upp en relationsfil kan du skapa och ta bort relationer mellan befintliga användare och grupper. Relationsfilen är tabbavgränsad och innehål...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Unikum och manuella importer
Unikum är byggt för att samverka med andra IT-system. Därför kan man importera förskolor/skolor, grupper/klassser och användare med hjälp av enkla textfiler...
Tis, 1 juni, 2021 at 9:12 F.M.
Elevregister som molntjänst vad innebär det för integration med Unikum
De flesta av skolans IT-verktyg och appar är redan idag så kallade “molntjänster” som nås via internet och sköts i internationella eller nationella driftcen...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Unikum och Skolfederation
Skolfederationen är en organisation som verkar för att underlätta för kommuner att komma åt många olika verktyg på ett standardiserat sätt. Vi som leve...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Översikt - automatisk synkronisering av användaruppgifter
Unikum är byggt för att automatiskt synkroniseras med användaruppgifter från kommunens övriga system via metakatalog eller annat synkroniseringsnav. Det fin...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
1. Automatisk synkronisering - System att koppla ihop
En kommun har oftast många olika webbtjänster för medborgare och personal. Förutom Unikum an det t.ex. handla om e-posttjänster, samarbetsytor (Office365 el...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
2. Unikums användarmodell
Unikum hanterar samarbete kring pedagogiska processer i skolan. Därför behöver Unikum korrekta uppgifter om vilka barn, elever, lärare, vårdnadshavare, grup...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
3a. Autosynkprojekt - Bestäm vad som ska importeras
Mappning Unikum -> övriga system För varje uppgift som ska hämtas från källsystemen och skickas via metakatalogen och importeras i Unikum måste man b...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.