Hantera användare

Koppla vårdnadshavare till barn/elev
Om både barn och vårdnadshavare finns inlagda i systemet kan men koppla ihop dem manuellt via barnets Inställningssida, fliken Relationer. Detta gör en admi...
Mån, 27 dec., 2021 vid 5:00 E.M.
Lägga in vårdnadshavare och koppla till barn/elev
Notera att detta oftast går per automatik och importeras från elevregistret och uppdateras löpande. Har din kommun en synk så att det sker automatiskt ska d...
Tis, 16 nov., 2021 vid 2:25 E.M.
Ge person befattning rektor
Befattningen rektor är ett komplement till den roll rektorn redan har (förutom att vara inlagd som personal måste rektor läggas in som antingen Skoladmin el...
Ons, 17 nov., 2021 vid 10:38 F.M.
Registrera personer med TF-nummer/icke svenskt personnummer
Lägga in person med TF-personnummer / icke svenskt personnummer. Stå på aktuell avdelning/klass Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inst...
Tis, 16 nov., 2021 vid 8:38 E.M.
Koppla/koppla bort mentor
Om man vill att pedagogen/läraren som ansvarar för utvecklingssamtalen enkelt ska hitta sina mentorselever och smidigare hantera processen runt utvecklings-...
Tis, 28 dec., 2021 vid 12:45 E.M.
Lägga till ny eller hämta in person i grupp/klass/skola
Notera! För kommuner med automatisk synkronisering av användaruppgifter från det Skoladministrativa systemet ska man endast i undantagsfall lägga upp person...
Tis, 16 nov., 2021 vid 7:23 E.M.
Koppla person till grupp (er)
En person som redan finns inlagd i förskolan/skolan kan senare kopplas in i olika klasser eller grupper. Det kan göras på två olika sätt.  Via gruppens...
Ons, 19 jan., 2022 vid 8:37 F.M.
Ta bort person ur grupp och skola
Gäller om ni inte har automatisk synk från elevregistret eller personer som av någon anledning lagts in manuellt och då även behöver tas bort manuellt. Om ...
Ons, 17 nov., 2021 vid 10:35 F.M.
Flytta barn/elev till en annan grupp
Det händer att barn/elever byter grupp/klass och då måste man administrera detta i Unikum. Gäller endast skolor/kommuner som INTE har automatisk synk av up...
Tors, 30 dec., 2021 vid 10:01 F.M.
Relationer - Vad betyder det?
Den som är administratör kan ändra en persons relationer i den organisation personen är administratör för (vanligtvis en skola/förskola eller hel kommun/org...
Ons, 19 jan., 2022 vid 12:07 E.M.