Artikel för administratör


Notera att detta oftast går per automatik och importeras från elevregistret och uppdateras löpande. Har din kommun en synk så att det sker automatiskt ska du aldrig göra detta manuellt.


Lägg in vårdnadshavare och koppla till barn/elev

Den här manövern gör allt i ett svep dvs både lägger in vårdnadshavaren och kopplar den till barnet/eleven.

 • Gå till barnet/eleven
 • Klicka på Skiftnyckeln - välj fliken Relationer
 • Klicka på Ny VH
 • Fyll i förnamn, efternamn och personnummer (12 siffror) samt ev övrig information, Spara

 

Notera! Om du försöker lägga in en person vars personnummer redan finns i Unikum kommer du att få en fråga "person xxx finns redan, vill du koppla?". Är du säker på att det är samma person (kontrollera namnet), så kan du koppla, annars är det bäst att du avbryter.Koppla befintlig vårdnadshavare till barn/elev

Om vårdnadshavarna redan finns inlagda i Unikum kan de kopplas manuellt till rätt barn så här. Notera dock att både barn/elev oftast kommer in via en synk från elevregistret.

 • Gå till barnet/eleven
 • Klicka på Skiftnyckeln - välj fliken Relationer
 • Klicka på Hämta VH
 • Klicka på knappen Sök
  Då visas (om möjligt) alla vårdnadshavare på förskolan/skolan. Är det allt för många kan du begränsa urvalet med att fylla i namnet i sökrutan.
 • Bocka för den/de vårdnadshavare som ska hämtas till barnet/eleven
 • Klicka på knappen Ange som vårdnadshavare för längst ner (under vårdnadshavarna)