Om både barn och vårdnadshavare finns inlagda i systemet kan men koppla ihop dem manuellt via barnets Inställningssida, fliken Relationer. Detta gör en administratör. (För er med automatisk synkronisering ska detta inte göras manuellt utom i undantagsfall).


1. Gå till barnets startsida och klicka på "Admin".

2. Välj fliken "Relationer".

3. Klicka på "Hämta VH" och sök rätt på barnets vårdnadshavare.

4. Bocka för önskad VH /en eller flera) 

5. Klicka på texten "Ange som vårdnadshavare för".

6. Kontrollera att det blev rätt.


1.

2,34,5


Avsluta med att kontrollera att det blev rätt. Det gör du från barnets startsida, längst ner eller från klassens/gruppens kontaktlista.