I samband med att en person läggs in i Unikum tilldelas personen automatiskt ett användarnamn och lösenord.
Om man även registrerar en e-postadress för denna person får man som administratör möjlighet att skicka ut inloggningsuppgifterna direkt via e-post till den inlagda personen. I det fall man väljer att avstå från detta går det att göra vid ett senare tillfälle.


Om epost-adresser saknas  behöver inloggningsuppgifter skickas ut på annat sätt, t ex genom att ta ut listor för manuell hantering.


OBSERVERA!!! Detta gäller bara om kommunen/organisationen loggar in direkt i Unikum via start.unikum.net. Fler och fler har egna inloggningslösningar via en skolportal eller liknande. I dessa fall används inte Unikums användaruppgifter alls dvs då ska inga inloggningsuppgifter skickas ut från Unikum.


Skicka ut inloggningsuppgifter

  • Gå till skolans startsida.
  • Klicka på Skiftnyckeln - Relationer.
  • Klicka på fliken Nya användare.
  • Här visas nu alla nya användare i gruppen/klassen eller förskolan/skolan oavsett roll, men man kan sortera på roll (eller annan önskad sortering)
  • Bocka för de nya användarna som ska få inloggningsuppgifter skickade via e-post (endast användare med registrerad e-post är klickbara).
  • Klicka på knappen Skicka lösenord. 


Lista med nya användare i skolan. 


Notera!

  • Man kan exportera ovanstående lista som fil (format CSV, Excel eller PDF)
  • Det är endast när en användare ej loggat in som man kan se lösenordet
  • Om det står  **********  som lösenord betyder det att någon har ändrat detta i Unikum för den personen
  •  För att få uppgifter om vilka som loggat in och när,  läs "Se vem som varit inloggad"