En person som redan finns inlagd i förskolan/skolan kan senare kopplas in i olika klasser eller grupper. Det kan göras på två olika sätt. 


 • Via gruppens sida - Smidigast om flera personer ska hämtas in i en och samma grupp.
 • Via personens relationsflik - om personen ska hämtas in i en eller flera grupper.


NOTERA! Alla som har automatisk synkronisering av uppgifter mellan det skoladministrativa systemet och Unikum ska aldrig koppla eller koppla bort personer i de ordinarie grupperna eller klasserna, men däremot om man skapar andra grupper som ej synkas tex personalgrupper, rektorsgrupper etc. får man hantera dem manuellt på så sätt som beskrivs här.


Koppla person till grupp via gruppens sida

 • Gå till aktuell grupp/klass
 • Klicka på Skiftnyckeln - Relationer 
 • Välj vilken roll
 • Klicka på knappen Hämta och sen Sök (eller skriv in delar eller hela namnet för ett mindre urval och sen Sök)
 • Bocka för den/de personer som ska hämtas in i gruppen
 • Klicka på knappen Ange som "roll" i gruppen 

 

Klicka på hämta och välj en person.
Koppla person till grupp via personens relationsflik


 • Gå till önskad person
 • Klicka på skiftnyckeln - fliken relationer
 • Klicka sen på hämta grupp