Om man vill att pedagogen/läraren som ansvarar för utvecklingssamtalen enkelt ska hitta sina mentorselever och smidigare hantera processen runt utvecklings-samtalet kan man koppla läraren/pedagogen som mentorer till barnen/eleverna. Det är dock inget krav, även pedagog/lärare i barnets/elevens grupper kan hantera hela processen runt utvecklingssamtalet i sin ordinarie roll som pedagog/lärare.

För läraren som är kopplad som mentor till en eller flera barn/elever skapas automatiskt en gul mentorsgrupp som visas på lärarens startsida.För att göra detta måste du har rollen Administratör.


Koppla mentor till flera barn/elever i en klass/grupp

  • Gå till aktuell grupp/klass
  • Klicka på Skiftnyckeln - (Längst upp på sidan efter gruppens namn hittar du den) 
  • Välj sedan Relationer
  • Elever/Barn
  • Bocka för de barn/elever som ska ha samma mentor
  • Klicka på Välj mentor

 

  • I bilden nedan, klicka på knappen Sök för att få fram all personal på förskolan/skolan
  • Komplettera eventuellt urvalet med namn i Fritext-rutan och/eller klass/grupp i rutan till höger om Plats
  • Bocka för de pedagoger/lärare som ska vara mentorer
  • Klicka på knappen Ange som mentor för

 

Du ser sen i klass/gruppöversikten att kopplingen gjorts.Ta bort mentor

Om man istället vill ta bort mentorer gör du på samma sätt men bockar för de mentorer man vill koppla bort, i samma vy som ovan, och väljer Ta bort mentor.Alternativ process för ett enskilt barn/elev

Det går även att koppla respektive koppla bort mentorer från en enskild elev/barns relationssida.