Notera! För kommuner med automatisk synkronisering av användaruppgifter från det Skoladministrativa systemet ska man endast i undantagsfall lägga upp personer manuellt. 


Oavsett vilken eller vilka roller en person ska ha i Unikum läggs de in på följande sätt.

Om du lägger in en person på förskolan/skolan kan dessa läggas in som Personal, barn/elever, vårdnadshavare, observatörer eller administratörer.

Om du lägger in en person direkt i en klass/grupp kan du välja på pedagog/lärare, barn/elev ell er administratör (använd endast detta i undantagsfall).


För att spara sig tid och administration är det smidigast att direkt lägga upp personen i grupp/klass så spar man ett moment. I annat fall behöver det kopplas in senare men det kan ändå behövas om personen ska tillhöra flera grupper. (se separat artikel Koppla person till flera grupper)


Det finns tre sätt att lägga in personer i Unikum, oavsett vilken slags person det är.


1. Ny person som inte finns i Unikum sen tidigare - Använd "Lägga in" (krävs namn och personnummer)

2. Person som finns i Unikum men i annan skola, kommun et.c. - "Hämta" (kräver rätt behörighet, kommunadmin om de inte finns i aktuell skola)

3. Vid uppstart eller läsårsstart när många ska in i systemet - "Importera" (kommer inte att behandlas här, görs av Unikum eller ansvarig i kommunen)

 

Lägg in ny person


 • Stå på den aktuella gruppen/klassen 
 • Klicka på Skiftnyckeln , Relationer och välj rätt roll

 • Klicka på knappen Lägg till ny
 • Fyll i förnamn, efternamn och personnummer (12 siffror) samt ev övrig information, Spara

 • OBS! Om du försöker lägga in en person vars personnummer redan finns i Unikum kommer du att få en fråga om det är samma person du avser och om du vill koppla denna. Är du säker på att det är samma person (kontrollera namnet), så kan du koppla, annars är det bäst att du avbryter och kollar upp att du har rätt personnummer. 

 


Hämta in person till klass/grupp:

 • Stå på den aktuella gruppen/klassen
 • Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 • Klicka på knappen Hämta barn/Hämta elev
 • I nästa bild, klicka på knappen Sök
  Då visas (om möjligt) alla barn/elever på förskolan/skolan
  (Man kan komplettera urvalet med namn i Fritext-rutan, och/eller grupp/klass i rutan till höger om Plats)
 • Bocka för de barn/elever som ska hämtas in i gruppen/klassen
 • Klicka på knappen Ange som barn i gruppen / Ange som elev i klassen längst ner (under barnen/eleverna)
Hämta personal till förskola/skola (endast kommunadmin):

 • Gå till den aktuella förskolan/skolan
 • Klicka på SkiftnyckelnRelationer och välj rätt roll
 • Klicka på knappen Hämta 
 • I nedanstående bild, klicka på kommunen i rutan till höger om  Plats och klicka knappen Sök
  Då visas (om möjligt) all personal i kommunen, men oftast behöver man komplettera urvalet med namn i Sök-rutan
 • Bocka för den personal som ska hämtas in till förskolan/skolan
 • Klicka på knappen Ange som personal i förskolan/skolan längst ner (under personalen)