Det händer att barn/elever byter grupp/klass och då måste man administrera detta i Unikum.

Gäller endast skolor/kommuner som INTE har automatisk synk av uppgifter från elevregistret. De flesta har synk och då sköts detta automatiskt och får absolut INTE göras manuellt. 


Kräver administratörsroll för skolan. 

Notera! Det är viktigt att processen genomförs i denna ordning eftersom du inte kommer åt barnets relationer om den inte tillhör minst en grupp.


Steg 1 - Lägg till barnet i den nya gruppen/avdelningen

 • Gå till barnets/elevens Startsida
 • Klicka på Skiftnyckeln 
 • Går till Relationer
 • Klicka på Hämta grupp
 • Bocka för önskad ny grupp
 • Klicka på "Ange som grupp för elev"

 

 Steg 2 - Ta bort barnet ur den gamla gruppen/avdelningen
 • Gå till barnets/elevens Startsida
 • Klicka på Skiftnyckeln 
 • Går till Relationer
 • Markera Gruppen som ska tas bort
 • Klicka på "Ta bort relation"

 Notera! Om barnet/eleven även ska byta mentor måste man även koppla bort/koppla in mentor.


Flytta barn/elev mellan skolor (Kräver admin-behörighet på organisationsnivå)

Om du flyttar ett barn/elev från en grupp i en skola till en grupp i en annan skola behöver du även göra följande:


1. Ta bot barn/elev ur en skola

 • Gå till Skolans Startsida
 • Klicka på  Skiftnyckeln
 • Välj Relationer, elever
 • Markera de elever som ska tas bort från skolan
 • Klicka på "Ta bort ur...."


2. Lägga till barn/elev i en skola

 • Gå till Skolans Startsida
 • Klicka på  Skiftnyckeln
 • Välj Relationer, elever
 • Skriv in elevens namn eller del av namn
 • Ange var du vill söka tex i vilken skola (den eleven gick i innan)
 • När du får träfflista, markera eleven
 • Klicka på "Ange som elev i"