Gäller om ni inte har automatisk synk från elevregistret eller personer som av någon anledning lagts in manuellt och då även behöver tas bort manuellt.

Om man har en autosynk, dvs en automatisk synkronisering av uppgifterna från kommunens elev- och barnomsorgssystem ska man aldrig ta bort personer manuellt om de inte lagts in manuellt.


Personer kan dels tas bort ur enskilda grupper och dels från hela skolan. Personer som slutat måste alltid tas bort ur skolan. (i samband med det kopplas också alla relationer bort). Det gäller alltså alla roller. Admin, observatör, rektor, lärare/pedagog, elev/barn. Vårdnadshavare kopplas automatiskt bort från skolan när barnet/eleven tas bort.


Ta bort person ur grupp

Det finns 2 olika sätt att ta bort person ur grupp

 1. Via personens relationsflik - bra om personen ska tas bort ur flera grupper.
 2. Via gruppens relationssida - bra om flera personer ska tas bort ur en och samma grupp.


Ta bort person ur grupp via relationsfliken

 • Gå till önskad person.
 • Klicka på skiftnyckeln.
 • Markera den/de grupper personen ska kopplas bort ifrån.
 • Klicka på Ta bort relation.


Ta bort person ur grupp via gruppens relationssida


 • Gå till önskad grupp.
 • Klicka på skiftnyckeln - relationer
 • Välj önskad roll
 • Bocka för den/de som ska tas bort
 • Klicka på texten "ta bort ur...".Ta bort person ur förskola/skola

När en person slutar ska den tas bort på "rätt sätt", dvs från skolan och inte bara från gruppen/avdelningen.

(Notera! Dokumentation för barn/elever som slutat kan hämtas upp av behörig administratör via arkivet om kommunen/skola/förskola har arkiv påslaget)

 • Ställ dig på skolans startsida
 • Klicka på Skiftnyckeln – Relationer och välj önskad roll
 • Leta rätt på den/de personer som ska tas bort och bocka för dem.
 • Klicka på knappen Ta bort ur..... (längst ner eller högst upp på sidan) Du får nu upp en information om vad som kommer att hända, kan vara en hel del saker om det är ett barn/elev.
 • Klicka på knappen Jag vill fortsätta om allt stämmer, annars knappen Avbryt

   Är det ett barn/elev som ska tas bort kan det bli en hel del relationer. Så här kan det se ut. Kolla noga och bekräfta om det är ok.