Frånvaro

Lektionsrapportering FAQ
Rapportera en kollegas lektion (Lärare/Pedagog) Gå in på kollegans profil (gå in på kollegans grupp/klass i Unikum och klicka sedan på kollegans namn). ...
Tors, 15 sep., 2022 vid 9:05 F.M.
Frånvaro -sammanställningslista
Sammanställning av frånvaro På en skola kan det vara bra att ha en sammanställning av vilka elever som är frånvarande, en ögonblicksbild så att du som l...
Tis, 22 nov., 2022 vid 11:19 F.M.
Frånvaro skola - automatisk giltig frånvaro
Om personal på skolan, vårdnadshavare eller en myndig elev har gjort en frånvaroanmälan för en elev, så skapas automatiskt giltig frånvaro i lektionsrapport...
Ons, 1 nov., 2023 vid 3:54 E.M.
Frånvaro i Unikumfamilj
Administratörer på Unikum kan hjälpa till att lägga in ett meddelande om sjukanmälan för de som inte har en annan lösning. Denna konfiguration är ännu så l...
Tors, 17 feb., 2022 vid 8:26 F.M.
Frånvaro skola - anmäla frånvaro
Artikel för vårdnadshavare och pedagog Anmäla frånvaro (vårdnadshavare) Anmäla frånvaro (lärare) Anmäla frånvaro (vårdnadshavare) Det är smidigt fö...
Tors, 11 jan., 2024 vid 12:09 E.M.
Frånvaro skola - heldagsrapportering
Heldagsrapportering innebär att personal kan lektionsrapportera ett/flera elevers alla lektioner en viss dag. Kan sättas som giltig eller ogiltig. Heldagsra...
Tors, 2 nov., 2023 vid 11:09 F.M.