Sammanställning av frånvaro


På en skola kan det vara bra att ha en sammanställning av vilka elever som är frånvarande, en ögonblicksbild så att du som lärare eller administratör kan planera dagen bättre. 

Gå in på skolan i fråga och klicka på frånvaro, där ser du frånvaro för hela skolan och vilka grupper som har frånvarande elever just när du tittar. 


I listan visar vi upp “frånvaroanmäld” och “lektionsrapporterad”. 

Om eleven har blivit frånvaroanmäld från t ex hemmet, så visar vi upp det i listan, oavsett när anmälan har gjorts. 

Lektionsrapporterade elever visas enbart i listan under den aktuella tiden.