Om personal på skolan, vårdnadshavare eller en myndig elev har gjort en frånvaroanmälan för en elev, så skapas automatiskt giltig frånvaro i lektionsrapporteringen. Detta gör att personal inte behöver gå in och göra en lektionsrapportering på elevens lektioner. Denna frånvaroanmälan ersätter dessutom eventuell tidigare lektionsrapportering under dagen.


Ex. Läraren lektionsrapporterar schemaposten mellan 8-9 med ogiltig frånvaro. En notis går ut till vårdnadshavare. En frånvaroanmälan görs därefter av vårdnadshavare för hela dagen, den av läraren rapporterade lektionen tas bort och ersätts med automatisk giltig frånvaro.


När du står på schemaikonen för lektionsrapportering kan du alltid ändra eller ta bort den automatiskt skapade frånvaron. 


Den automatiskt skapade frånvaron gäller om: 

  • Anmälan har gjorts av hemmet, myndig elev (>18) och/eller en personal (antingen i Unikum Familj eller på webben)

  • Det finns schemaposter för aktuell dag


Övrigt:

Om vårdnadshavare eller myndig elev glömt frånvaroanmäla så kan personal göra frånvaroanmälan bakåt i tiden.


Ex vårdnadshavare har glömt att göra en frånvaroanmälan. Personal lektionsrapporterar eleven som ogiltigt frånvarande hela dagen. Dagen efter kommer vårdnadshavare och säger "mitt barn var sjuk igår". Personal kan då gå bakåt i tiden och frånvaroanmäla eleven som får automatiskt giltig frånvaro.