Rapportera en kollegas lektion (Lärare/Pedagog)


Gå in på kollegans profil (gå in på kollegans grupp/klass i Unikum och klicka sedan på kollegans namn). Klicka sedan på ikonen för lektionsrapportering i högerlisten, då får man fram kollegans lektioner och kan rapportera elevernas närvaro. 


Kan inte rapportera frånvaro (Lärare/Pedagog)


Kontrollera att lärare har koppling till eleven som man försöker frånvarorapportera. Finns inte kopplingen så bör man kontakta sin centralt ansvariga för att få denna koppling. 


Om koppling finns, vad är det som felar?

 1. Lärare ser inte lektioner - Kontrollera att det är rätt registrerat i Skola24. T ex: är det samma personnummer i Skola24 och Unikum?


2. Kan inte klicka på rapportera - kontakta centralt ansvarig


3. Ser inte elever - kontrollera rätt registrering i Skola24, kontrollera även koppling till grupp.


VH kan inte frånvarorapportera (Unikum Familj/start.unikum.net)


Support behöver få reda på så mycket information som möjligt. Vilka steg tog VH, skärmdump på hela skärmen, vad för felmeddelande man får. 


Hur fungerar synken mot Skola24:


Vi synkar (hämtar) data från Skola24 varje natt. Detta innebär att ändringar som gjorts dagen innan kommer med i synken under natten, alltså framtida ändringar. Schemaposter som redan inträffat uppdateras ej. Bryttidpunkten för om en lektion är framtida eller inte kollas vid körningstillfället, oftast runt 04:00 på morgonen. 


Statistik (Administratör)


Statistiken visas inte på skolnivå:


Om skolan har mindre än 1% frånvaro under den tiden du filtrerat så visas inte statistiken på skolnivå, utan enbart på gruppnivå. 


Schemaposter/lektioner syns inte på lärare:


Om schemaposter inte syns på vissa lärare så beror det troligtvis på att man inte lagt till elever i schemaposter i Skola24. Schemaposterna måste ha både lärare och elever för att synas i Unikum.