Artikel för vårdnadshavare och pedagog


Anmäla frånvaro (vårdnadshavare)

Det är smidigt för vårdnadshavare att anmäla sitt barn frånvarande från skolan direkt i Unikum Familj. Man kan anmäla frånvaro hela dagen eller del av dag. 


1. Logga in på Unikum Familj och navigera till det barn som ska frånvaroanmälas. 

  • Ska barnet vara borta hela dagen markerar man dagen det gäller. 
  • Ska barnet vara borta en del av dagen fäller man ut "Del av dag" och fyller i vilka tider barnet ska vara frånvarande.

2. Klicka på Rapportera

                  Frånvaroanmälan Hela dagen                                                          Frånvaroanmälan Del av dag
Anmäla frånvaro (lärare)


Lärare kan också anmäla en elev frånvarande, detta görs via webben. 

1. Ställ dig på elevens startsida och klicka på frånvaroikonen i högerlisten. 

2. Välj vilken dag eleven ska vara frånvarande, samt om det gäller heldag eller del av dag. 

3. Klicka på Rapportera