Administratörer på Unikum kan hjälpa till att lägga in ett meddelande om sjukanmälan för de som inte har en annan lösning.

Denna konfiguration är ännu så länge endast tillgänglig för Unikum administratörer. 

Ta kontakt med din kontaktperson på Unikum så hjälper vi er att lägga in meddelandet.


Nedan är ett ex på ett meddelande som Vårdnadshavaren ser när de vill sjukanmäla sitt barn.


Så här ser det ut när Vårdnadshavaren klickar på Frånvaro i Unikumfamilj.