Dataskydd

Om lagring och gallring av dokumentation i Unikum
1. Är informationen säkert lagrad? Svar: Ja, dokumentationen i Unikum är säkert lagrad. Dessutom så är informationen krypterad när den skickas över inte...
Ons, 12 juli, 2023 vid 9:18 F.M.
Vem äger informationen i Unikum?
Unikum äger inte användarnas information i Unikum, det gör skolan/kommunen och de som lägger in sin information.
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:08 E.M.
Om registerutdrag i Unikum
Vad säger Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om registerutdrag? Artikel 15 i dataskyddsförordningen beskriver vad som gäller kring registerutdrag. En ...
Tors, 13 jan., 2022 vid 1:53 E.M.
Övergångar inom och mellan skolformer - med en röd tråd
Skolverket är mån om att överlämnande av dokumentation när barn och elever flyttar mellan skolformer, mellan skolor, och mellan kommuner sker på ett som gör...
Mån, 12 feb., 2024 vid 3:37 E.M.
Varför används personnummer?
Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller t.ex i bankers eller försäkringskassans internettjänster, i din skola oc...
Mån, 24 jan., 2022 vid 6:10 E.M.
Vad händer med informationen när barnet/eleven slutar på skolan?
När ett barn/elev slutat i en förskola/skola så tas alla kopplingar till skolan och skolans personal bort så ingen personal har längre tillgång till dokumen...
Ons, 12 juli, 2023 vid 9:27 F.M.
Vilken del av dokumentationen är en offentlig handling?
Precis som betygen så är den individuella utvecklingsplanen en offentlig handling. Däremot behöver de förarbeten som var och en av parterna själva gör inför...
Tis, 25 jan., 2022 vid 4:41 E.M.
Hur hanterar man personer med skyddad identitet?
Vi rekommenderar ej att man lägger in barn/elever med skyddad identitet i tjänsten. Detta för att minimera antalet system där det finns information om de...
Ons, 12 juli, 2023 vid 9:29 F.M.
Vilka regler gäller när kommuner vill använda e-tjänsten Unikum?
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY f.d. Datainspektionen ) är en myndighet som arbetar med att sätta upp regler för och ge råd kring behandlingen av personup...
Tis, 25 jan., 2022 vid 4:40 E.M.
Om loggning av aktivitet i systemet
I Unikum loggas användares aktivitet i loggfiler. Detta sker för att kunna analysera användning av Unikum vid misstänkta incidenter kring säkerhet eller and...
Tis, 25 jan., 2022 vid 1:56 E.M.