Unikum äger inte användarnas information i Unikum, det gör skolan/kommunen och de som lägger in sin information.