Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller t.ex i bankers eller försäkringskassans internettjänster, i din skola och i Unikum. Personnummer används idag i alla skolor i landet för att identifiera de elever som går i skolan, och för att även identifiera vårdnadshavare korrekt, särskilt när det kan finnas vårdnadstvister.


Informationssäkerheten är högre om personnummer används, av flera skäl: vi kan eliminera risken att två personer som heter samma sak blandas ihop, ta bort risken att en person läggs in på två ställen vilket orsakar problem för användaren och ger säkerhetsproblem med dubbla identiteter och lösenord. Vi kan också ta bort risken för felaktig koppling till kommunens elevregister, och göra det möjligt för barn/elever att få dokumentation samlad för hela sin skolgång. 

Unikum har avtal för säker hantering av personuppgifter s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal, tecknat med samtliga kommunkunder. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har givit kommuner och skolor tillstånd att använda personnummer i datasystem för att administrera skolans verksamhet.


Personuppgifterna tex personnummer visas inte för övriga användare, dessa används bara av administratörer för identifiering och för automatisk synkronisering av data med andra system.


För de som vill öka säkerheten ytterligare genom att använda inloggning med Bank-ID så är dessutom personnummer ett krav.