1. Är informationen säkert lagrad?


Svar: Ja, dokumentationen i Unikum är säkert lagrad. Dessutom så är informationen krypterad när den skickas över internet, precis som för internetbanker. Datorerna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler, placerade i Sverige. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande. Säkerhetskopior av informationen förs löpande över till driftcentral på annan ort. Systemen är skyddade av brandväggar. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.


2. Hur länge lagras dokumentationen i Unikum?

Varje kommun/organisation tar beslut om hur lång tid olika typer av dokumentation skall lagras.

Vanligt är att t.ex. utvecklingsplaner skall arkiveras fem eller tio år efter det att en elev lämnat kommunens skolor. Efter denna tid skall skolans kopia av dokumentationen raderas, oavsett om den finns på papper eller i Unikum. Elever och föräldrar kan själva välja att lagra en kopia av en utvecklingsplanen efter det att kommunen inte lägre arkiverar sin kopia.

När det gäller annan dokumentation kan andra regler gälla, t.ex. för pedagogisk dokumentation i förskolan eller åtgärdsprogram. Se även "gallring".


Har du frågor om vad som gäller i just din skola/ditt barns skola så ta kontakt med ansvarig lärare eller rektor.