Frånvaro

Lektionsrapportering FAQ
Rapportera en kollegas lektion (Lärare/Pedagog) Gå in på kollegans profil (gå in på kollegans grupp/klass i Unikum och klicka sedan på kollegans namn). ...
Tors, 15 sep., 2022 vid 9:05 F.M.
Frånvaro -sammanställningslista
Sammanställning av frånvaro På en skola kan det vara bra att ha en sammanställning av vilka elever som är frånvarande, en ögonblicksbild så att du som l...
Tis, 22 nov., 2022 vid 11:19 F.M.
Automatisk giltig frånvaro
Om personal på skolan/hemmet eller en vuxen elev har gjort en frånvaroanmälan för en elev, så skapas automatiskt giltig frånvaro i lektionsrapporteringen. D...
Fre, 3 mar., 2023 vid 8:45 F.M.