Särskilt stöd

Utredningar och åtgärdsprogram som omfattas av högre säkerhet och sekretess.

Skriva ut utredning och åtgärdsprogram
I och med att vårdnadshavare inte har tillgång till utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut. Skriv ut aktuellt åtgä...
Ons, 12 jan., 2022 vid 10:16 F.M.
Beslutsprocessen för särskilt stöd
Enligt Skolverket är rektor ansvarig för särskilt stöd men kan delegera beslutet. Därför har vi i Unikum gjort detta ganska öppet att lägga in beslutsfattar...
Fre, 14 jan., 2022 vid 11:12 F.M.
Lägga in en utredning
För att lägga in en utredning i Unikum Stödinsatser, behöver man ha rollen mentor, observatör (roll som används av specialpedagoger och elevhälsan samt ofta...
Tis, 30 aug., 2022 vid 9:33 F.M.
Utvärdering stödinsatser
En viktig del av stödinsatserna är uppföljning och utvärdering - allt för att eleven ska få det stöd som ger effekt för lärandet. I Unikum sker uppföljninga...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:54 F.M.
Se tidigare Stödinsatser för elev
Alla extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Samtliga undervisande lärare kan se arkiverade extra anpassninga...
Mån, 17 jan., 2022 vid 2:35 E.M.
Ta bort Utredning
Det är viktigt att det som läggs in under Särskilt stöd inte kan tas bort av obehöriga eller när beslut är taget så att ta bort en utredning är starkt begrä...
Ons, 28 juni, 2023 vid 3:19 E.M.