Det är viktigt att det som läggs in under Särskilt stöd inte kan tas bort av obehöriga eller när beslut är taget så att ta bort en utredning är starkt begränsat och det går inte att ta bort efter beslut av rekttor eller när man kommit vidare till nästa steg och arbetar med ett åtgärdsprogram. I dessa fall får man istället avsluta och lägga in en kommentar till detta (utvärdering).


Vem kan ta bort en utredning?

Den som kan ta bort en utredning är rektor. dvs personen behöver ha befattning rektor. (Roll kan vara antingen observatör eller admin).


Hur tar man bort en utredning?

Om utredningen är beslutad av rektor behöver rektor först ångra beslutet.


Efter att beslutet är ångrat kan utredningen tas bort permanent.  Notera att en borttagen utredning inte kan fås tillbaka.