En viktig del av stödinsatserna är uppföljning och utvärdering - allt för att eleven ska få det stöd som ger effekt för lärandet. I Unikum sker uppföljningar löpande och kan göras hur ofta man vill så att det finns bra underlag vid utvärderingen. 

Det sker endast en utvärdering för varje åtgärdsprogram, dock är det möjligt att löpande skriva enskilda uppföljningar till respektive åtgärd. Efter utvärderingen av åtgärdsprogrammet är det dags för rektor att besluta om stödet ska fortsätta i ett nytt åtgärdsprogram eller om stödet ska avslutas. 


Innehåll


Nytt åtgärdsprogram: När är det lämpligt att starta ett nytt åtgärdsprogram?

  • Behovet av stöd kvarstår 
  • Stödet fungerar mycket bra men behöver pågå en längre tid

  • En del åtgärder fungerar men andra behöver ändras

  • Ändrade förutsättningar som gör att åtgärderna behöver ändras

  • Person som står som ansvarig för åtgärd behöver ändras till annan person


Eftersom åtgärdsprogram går att överklaga krävs ett nytt beslut vid nytt åtgärdsprogram - även om innehållet är det samma. I Unikum löser vi det genom att det skapas en kopia på det förra åtgärdsprogrammet när du väljer “nytt åtgärdsprogram” Det går enkelt att redigera och ändra innan nytt beslut tas. Den utredning som låg till grund för förra åtgärdsprogram finnas kvar även för ett nytt åtgärdsprogram.Avsluta åtgärdsprogram: När ska man då avsluta ett åtgärdsprogram

Allmänna råden är tydliga med att ett åtgärdsprogram ska avslutas när ett behov inte längre kvarstår, så det är ett enkelt val i de fallen behoven inte längre finns. Men det finns även andra tillfällen då det kan vara klokt att avsluta ett åtgärdsprogram.  

  • Ett åtgärdsprogram är endast giltigt på den enhet där det är upprättat. I Unikum finns allt kvar och följer eleven så ett tips är att avsluta pågående åtgärdsprogram när eleven lämnar enheten. Den nya skolan behöver ändå besluta om nytt åtgärdsprogram. De kan genom att välja “befintlig utredning” när de startar processen, ta del av och skapa nytt åtgärdsprogram med den utredningen som grund.

  • När en elev blir äldre kan behoven ändras och en ny utredning kan vara lämplig. Då är det klokt att avsluta ett åtgärdsprogram för att kunna starta en ny färsk utredning.När ett åtgärdsprogram avslutas går det att överklaga det beslutet. I de fall eleven kommer att få ett nytt åtgärdsprogram på en annan enhet eller med ny utredning som grund är det klokt att ha ett samtal med vårdnadshavarna/eleven. I samtalet kan du förklara att stödet pågår tills det nya åtgärdsprogrammet är upprättat. Tryggheten att eleven får fortsatt stöd är viktig för vårdnadshavaren/eleven. All dokumentation finns kvar i arkivet vilket också underlättar vid övergångar till annan enhet.


Fel beslut vid avslutande av åtgärdsprogram

Om rektor eller beslutsfattare råkar avsluta åtgärdsprogrammet av misstag går det beslutet att ångra, så länge man inte har startat ett nytt åtgärdsprogram på eleven. 
Har ett nytt åtgärdsprogram redan startats behöver man ta kontakt med centralt ansvarig för Unikum i kommunen/organisationen, som i sin tur får ta kontakt med Unikum. 


Se tidigare åtgärdsprogram för en elev

Hur du kommer åt avslutade åtgärdsprogram i arkivet kan du läsa i artikeln "Se tidigare stödinsatser för elev"


Lycka till!