Alla extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Samtliga undervisande lärare kan se arkiverade extra anpassningar men för att komma åt utredningar/ÅP krävs dels 2-faktorsinloggning och dels behörighet för att se utredningen.Se elevens tidigare Stödinsatser i arkivet


  • Gå till elevens startsida
  • Klicka på Arkiv-symbolen, du kommer nu till arkivet med all elevens tidigare dokumentation
  • Välj VIsa Kategorier
  • Särskilt stöd
  • Klicka på det du vill se från arkivet så öppnas det.

Öppna arkivet och välj "Visa kategorier" tex Stödinsatser och klicka sen på det underlag du vill se.Klicka på Särskilt Stöd, i exemplet ovan ser vi att eleven har 1 Särskilt stöd/Åtgärdsprogram i arkivet.Gå till en elevs arkiv direkt från din startsida (gäller personal kopplad till eleven)


Om du står på din egen startsida och klickar på Arkivsymbolen kommer det fram en list överst på sidan, där kan du skriva in elevens namn så söks den fram och du kan sen gå till den enevens arkiv och ta fram önskad dokumentation, enligt beskrivning ovan.