I och med att vårdnadshavare inte har tillgång till utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut.


Skriv ut aktuellt åtgärdsprogram

  • Gå till klassen/gruppen och Stödinsatser
  • Välj önskad person
  • Klicka på "visa" under "Särskilt stöd" (vill du skriva ut något från arkivet går du först till "Arkiv" och hämtar fram det gamla åtgärdsprogram du vill skriva ut.)

Gå till Stödinsatsöversikten och välj sen ÅP för att skriva ut


Elevens Stödinsatsöversikt, du måste logga in med högre säkerhet (SMS eller BankID) för att komma vidare om du inte redan är inloggad med den högre säkerheten.
  • När du öppnar åtgärdsprogrammet, klicka på skriv ut-ikonen i övre högra hörnet.
  • Välj vad du vill skriva ut genom att bocka i/ur rutorna och klicka sen på "skriv ut" så skapas en PDF-fil med allt innehåll. Utskriften är också märkt med datum, elevens personnummer oc grupp/klass samt vem som skrivit ut och när etc så att det blir tydligt för mottagaren

När du öppnat åtgärdsprogrammet, klicka på skrivarikonen.


I utskriftsvyn kan du välja allt eller olika delar att skriva ut.


Skriva ut åtgärdsprogram/Särskilt stöd från arkivet.


Från elevens översikt över stödinsatser, klicka på symbolen för Arkivet och välj sen Stödinsatser och önskat ÅP att skriva ut på samma sätt som beskrivits ovan.


Notera! En utredning som redan blivit beslutad får även med Löpande uppföljning samt Utvärdering av beslut.