Admin övrigt

Checklista - Snabb åtkomst till webbtjänster
Webbtjänster behöver vara rappa och snabba att använda för att de skall komma till full nytta. En förutsättning för snabbheten är att webbtjänsten är smart ...
Mån, 24 jan., 2022 vid 6:07 E.M.
Administratörens roll
I Unikum kan alla lära sig att administrera personer och skolor. Administratören är inte en IT-tekniker utan kan vara en pedagog som har ansvar för en enski...
Ons, 28 juni, 2023 vid 2:09 E.M.
Unikum förvaltning översikt
Varje kommun bör utse ett par personer som är kommunadministratör för Unikum, som har ett övergripande ansvar och kan stötta användandet av Unikum. Dels på ...
Mån, 24 jan., 2022 vid 11:31 F.M.
Se vem som varit inloggad
Som administratör på en förskola/skola kan man se vilka som varit inloggade/inte varit inloggade. Det är tex bra när skolan börjar med Unikum och bjuder in ...
Ons, 12 jan., 2022 vid 11:27 F.M.
Vad får man göra/inte göra manuellt när man har autosynk?
Om er organisation har en autosynk, dvs uppdaterar information om personer och relationer (tillhörighet till klasser och grupper, vem som är vårdnadshavare ...
Ons, 28 juni, 2023 vid 2:12 E.M.
Skolområden - skapa/ta bort/lägg in skolor i (Admin)
Skolområden gör det lättare att få en överblick på kommunens startsida samt ger även bättre översikt över bedömningar på kommunnivå om man kan se per skolom...
Mån, 24 jan., 2022 vid 1:38 E.M.
Sök upp manuellt skapade konto
Det är möjligt att söka upp manuellt skapade konton i Unikum.  Via "sök" i admin-läge kan du som kommunadmin söka fram manuellt skapade konton...
Tors, 9 juni, 2022 vid 4:21 E.M.