Som administratör på en förskola/skola kan man se vilka som varit inloggade/inte varit inloggade. Det är tex bra när skolan börjar med Unikum och bjuder in vårdnadshavare så att man kan se att de verkligen kommer igång. 


Översikt över vilka som loggat in

  • Gå till förskolan/skolan
  • Klicka på Skiftnyckeln - Relationer
  • Välj Alla användare 
  • Klicka på Exportera till Excel för att få fram senast inloggad. 
  • Öppna filen i Excel eller motsvarande för att se informationen.