I Unikum kan alla lära sig att administrera personer och skolor. Administratören är inte en IT-tekniker utan kan vara en pedagog som har ansvar för en enskild grupp/klass, eller flera personer på en förskola/skola som delar på ansvaret att administrera Unikum. Vanligtvis sker det mesta per automatik via synk med kommunens skoladministrativa system men viss administration kan behöva göras manuellt.


Man kan vara administratör för
 • En hel kommun/organisation och alla förskolor/skolor i den kommunen/organisationen
 • En hel förskola/skola och alla grupper/klasser i den förskolan/skolan
 • En eller flera grupper/klasser och alla personer i dessa


Vad gör en administratör?
 • Lägger in förskolor/skolor, grupper/klasser och personer (om det ej sköts av en automatisk synkronisering)
 • Ansvarar för att relationer (t ex pedagoger, mentorskap, vårdnadshavarkopplingar mm) finns inlagt i Unikum (om det ej sköts av en automatisk synkronisering)
 • Kan bistå i de pedagogiska processerna i sin förskola/skola
 • Distribuerar inloggningsuppgifter till Unikum (om inloggning sker via start.unikum.net)
 • Kopplar undervisningsgrupper til rätt kurs / ämne i Unikum (om det ej sköts av en automatisk synkronisering)


Administration för kommuner med autosynk - vad man får och inte får göra manuellt 

Om er organisation har en autosynk, dvs uppdaterar information om personer och relationer (tillhörighet till klasser och grupper, vem som är vårdnadshavare för vem et.c.) automatiskt genom att uppgifter hämtas från era skoladministrativa system och läses in i Unikum varje natt, är det viktigt att man inte "förstör" det genom manuell administration.


Det man aldrig ska göra manuellt
 • Lägga in barn/elever, personal eller vårdnadshavare
 • Ta bort barn/elever, personal eller vårdnadshavare.
 • Ta bort relationer mellan barn/vårdnadshavare.
 • Döpa om eller ta bort grupper skapade via synken.

 

Detta bör man inte göra manuellt utan att ha stämt av med centralt ansvariga. Här kan det förekomma variationer. Gör dock inget utan ok från ansvariga för Unikum och integrationer.


Saker man kan göra manuellt ibland

(lokala variationer kan förekomma så stäm av med centralt ansvariga innan)

 • Lägga in nya grupper/klasser och hämta in barn/elever/personal (om det inte först är avstämt med centralt ansvariga).
 • Lägga in personer med icke-svenskt personnummer.
 • Koppla mentorer/koppla bort mentorer till barn/elev.
 • Lägga in rektorer, specialpedagoger och annan personal som inte finns i elevregistret och därför ej kommer in via synken.


Saker man alltid gör manuellt som inte sker via synken

 • Skapa Personalgrupp, arbetslagsgrupper m.m. för personalen.
 • Hantera medarbetarsamtal (dvs koppla mentor till personalen och i vissa fall skapa medarbetargrupper).