Om er organisation har en autosynk, dvs uppdaterar information om personer och relationer (tillhörighet till klasser och grupper, vem som är vårdnadshavare för vem et.c.) automatiskt genom att uppgifter hämtas från era skoladministrativa system och läses in i Unikum varje natt, är det viktigt att man inte ”förstör” det genom manuell administration.


Det man aldrig ska göra manuellt
  • Lägga in barn/elever, personal eller vårdnadshavare
  • Ta bort barn/elever, personal eller vårdnadshavare.
  • Ta bort relationer mellan barn/vårdnadshavare.
  • Döpa om eller ta bort grupper skapade via synken.


Det man inte bör göra manuellt utan att ha stämt av med centralt ansvariga. Här kan det förekomma variationer. Gör dock inget utan ok från ansvariga för Unikum och integrationer.


Saker man kan göra manuellt ibland

(lokala variationer kan förekomma så stäm av med centralt ansvariga innan)

  • Lägga in nya grupper/klasser och hämta in barn/elever/personal (om det först är avstämt med centralt ansvariga).
  • Lägga in personer med icke-svenskt personnummer.
  • Koppla mentorer/koppla bort mentorer till barn/elev.

 

Saker man alltid gör manuellt som inte sker via synken

  • Skapa Personalgrupp, arbetslagsgrupper m.m. för personalen.
  • Hantera särskoleintegrerade elever i grundskola så att de kan bedömas enligt båda läroplanerna. 
  • Hantera medarbetarsamtal (dvs koppla mentor till personalen och i vissa fall skapa medarbetargrupper).