Skolområden gör det lättare att få en överblick på kommunens startsida samt ger även bättre översikt över bedömningar på kommunnivå om man kan se per skolområde. Man väljer själv hur man vill dela upp sina skolområden, t ex nord & syd eller per de olika skolformerna.


Skapa/ta bort skolområden

En kommunadministratör kan skapa/ändra eller ta bort skolområden 


Så här ser översikten ut för kommun/organisation med skolområden. (Kan endast ses av behöriga på denna nivå).Lägg till Skolområden

  • Stå på kommunens/organisationens startsida.
  • Klicka på Admin (skiftnyckeln).
  • Välj Skolområden.
  • Lägg till de skolområden du vill använda.


Ta bort Skolområde

Klicka bara på Ta-bort-knappen. (Inga skolor tas bort, dom kopplas bara bort om det redan fanns skolor kopplade till det Skolområdet.Lägg in skolor i skolområden

  • Från Adminmenyn på kommun/organisationsnivå, välj Relationer och Skolor
  • Bocka för de skolor som du vill lägga in i ett och samma skolområde.Välj skolor att lägga till i ett skolområde, vi har valt "SKolområde Centrum" för dessa 2 skolor.


I översikten med alla skolor ser man vilka skolor som hör till vilket område.