Varje kommun bör utse ett par personer som är kommunadministratör för Unikum, som har ett övergripande ansvar och kan stötta användandet av Unikum. Dels på det pedagogiska planet med innehåll, arbetsmetoder och modeller men även på det tekniska planet behöver någon eller några vara ansvariga för tex viktiga integrationer så att alla användare kan få full nytta av verktygen.


Här finns samlad information om viktiga komponenter under förvaltningsfasen:


Administratörens roll

Integrationer - Inloggningslösningar (SSO)

Integrationer - Autosynk

Gallring

Mallar för planering och utvecklingssamtal

Metoder och modeller - ska bör kan (vad gör man var i kommunens olika system)

Supportorganisation