Utvecklingssamtal

Föreslå eller boka tider vid Samtalet
Om läraren har ett antal datum och tider avsedda för att ha samtal med elev och lärare kan läraren lägga in alla tider som finns och låta vårdnadshavaren vä...
Ons, 27 dec., 2023 vid 10:53 F.M.
Samtalsprocessen steg för steg grundskola och gymnasium
Det är mentorn som delar ut samtalsunderlag till sina mentorselever varje termin, och det är även mentorn som hanterar hela processen runt utvecklingssamtal...
Tis, 4 juli, 2023 vid 2:39 E.M.
Samtalsprocessen steg för steg förskola
Artikel för lärare/pedagog Det är oftast mentor/ansvarspedagog som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet för sina mentors/ansvarsbarn. Här vi...
Ons, 27 dec., 2023 vid 8:22 F.M.
Tilldela samtalsunderlag till barn/elev
Du som lärare/pedagog/mentor (eller administratör) kan tilldela samtalsunderlag till barn/elever. Det kan göras för en i taget eller många samtidigt och i &...
Tis, 4 juli, 2023 vid 2:28 E.M.
Låsa/låsa upp samtalsunderlag
Efter utvecklingssamtalet och innan nytt samtalsunderlag delas ut till barnen/eleverna behöver mentorn "låsa" det överenskomna samtalsunderlaget. ...
Fre, 4 aug., 2023 vid 7:50 F.M.