Det är mentorn som delar ut samtalsunderlag till sina mentorselever varje termin, och det är även mentorn som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet samt låser samtalet efter utvecklingssamtalet. (Rent tekniskt behöver man inte vara kopplad till barnet/eleven som mentor för att kunna hantera processen, det räcker med att man är kopplad som pedagog/lärare).


Mentor startar planen i god tid före kommande samtal men inte direkt efter förra samtalet. Det är bra om det senast överenskomna ligger synligt och lättåtkomligt för vårdnadshavare så länge som möjligt. När ny samtalsmall startas kan vårdnadshavarna inte se innehållet innan mentor väljer att visa den för hemmet vilket görs när skolans förberedelser är klara.


Samtalsprocessens olika steg.

  1. Förberedelser i skolan
  2. Förberedelser i hemmet
  3. Samtalet
  4. Arbeta med överenskommelser


Steg för steg - så här gör du som lärare/mentor

Notera! Det inte går att backa de tre första stegen men det påverkar inte heller vem som kan skriva, det fungerar som det ska i alla stegen tills underlaget är låst, efter samtalet.


Steg 1 - Dela ut samtalsunderlag till dina mentorselever/mentorsbarn (detta kan även en admin göra eller kollega, kom bara överens så att det blir gjort för rätt barn i rätt tid.)

I detta läge är det bara lärare och elev som ser det som skrivs i underlaget. Vårdnadshavare kan inte läsa.

På samtalsöversikten visas en stegstapel så att man kan se var i processen man befinner sig och här finns även information till vårdnadshavare. 

Texten "Elever och lärare gör nu förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget" visas för vårdnadshavare på elevens startsida samt  på samtalsöversikten.


Steg 2 -  Efter det att skolan gjort sina förberedelser – eleven/läraren svarat på sina frågor som ev finns i underlaget, eleven tagit fram arbeten som den vill visa upp, är det dags för dig att ”flytta” till nästa steg.  Markera ”Visa för vårdnadshavare”. Först då kan vårdnadshavare ta del av innehållet och göra eventuella kommentarer.


När du markerat ”Visa för vårdnadshavare” så finner vårdnadshavaren Samtalet på sitt barns sida under fliken Samtalet.


Steg 3 - När hemmet är klara och har läst och fyllt i sina eventuella delar och kommenterat, markerar de "Hemmet klart för samtal" eller i de fall vårdnadshavare får underlaget på papper kan du som mentor markera åt dem.


Steg 4 - Under samtalet eller när samtalet är genomfört lägger mentorn in sina eventuella noteringar från samtalet, skriver in överenskommelser och bockar för vilka som deltog samt markerar ”Samtalet genomfört”, så ”låses” underlaget in och arkiveras. I detta steg markerar man även vilka som deltog om man vill.


Efter genomfört samtal är man i fasen "Arbeta med överenskommelser" ända tills nytt underlag läggs in på eleven. I den här fasen kan både elev, lärare och föräldrar se det som skrivits men underlaget är låst för redigering förutom överenskommelser som man alltid kan ändra status på och även skriva i rutan för utvärdering om sådan finns.