Du som lärare/pedagog/mentor (eller administratör) kan tilldela samtalsunderlag till barn/elever. Det kan göras för en i taget eller många samtidigt och i "lagom" god tid innan samtalet så att både skolan och hemmet hinner förbereda sig. 


Tilldela samtalsmall är det första steget i samtalsprocessen, och måste göras innan man föreslår eller tilldelar tider för samtalet. 


Notera! Barn/elever kan endast ha en samtalsmall tilldelad åt gången. Det är också viktigt att mall och föreslagna tider tilldelas i samma gruppLäs mer här Föreslå eller boka tider vid Samtalet . Tilldela samtalsmall till flera barn/elever i en grupp/klass.

  • Gå till gruppens startsida.
  • Klicka på Samtalet
  • Markera alla eller de barn/elever som du vill starta ett underlag för genom att kryssa för rutan till vänster om namnet
  • Klicka på "Tilldela samtalsmall".


Notera! Om de underlag som redan ligger inlagda på barnen/eleverna inte är låsta dvs förra samtalet markerat som genomfört, får du upp en ruta med information om att det förra samtalsunderlaget kommer att arkiveras, och det måste du svara OK på för att komma vidare. 


  • Välj en mall från Skolbanken. Om din förskola/skola har egna mallar brukar de hittas under "Skolans", i annat fall sök under fliken "Hela landet".
  • Klicka på mallens rubrik för att öppna den.
  • Klicka sen på "Tilldela" och markera rätt elever samt bekräfta för att slutföra åtgärden.


Tilldela samtalsunderlag för ett barn/elev

Gör på samma sätt som för gruppen antingen via gruppen, men välj bara ett barn/elev eller gå till personens startsida, Samtalet och klicka på Starta ny samtalsmall.