Efter utvecklingssamtalet och innan nytt samtalsunderlag delas ut till barnen/eleverna behöver mentorn "låsa" det överenskomna samtalsunderlaget. Det görs vanligtvis direkt vid samtalet när man dokumenterar men kan även göras i efterhand om man kanske inte sitter vid datorn på samtalet.

Samtalsunderlaget "låses" när mentorn markerar samtalet som genomfört. Det innebär att all dokumentation läggs i barnets/elevens arkiv och att inga ändringar längre kan göras i det underlaget vilket är viktigt ur säkerhetssynpunkt.


Låsa samtalsunderlag/markera att samtalet är genomfört

för flera barn/elever i en grupp/klass

  • Gå till Gruppens startsida.
  • Klicka på Samtalet.
  • Markera de barn/elever du vill låsa underlaget för genom att bocka i rutan till vänster om namnet eller välj alla genom att markera den översta bockrutan så väljs alla dina mentorselever.
  • Klicka på ”Samtalet genomfört”.


Lås samtalsunderlag/markera samtalet som genomfört för enskilt barn/elev

  • Gå till Eleven/Barnets startsida.
  • Klicka på Samtalet.
  • Klicka på ”Samtalet genomfört”.


Låsa upp utvecklingsplan/samtalsmall

I vissa fall kan mentor behöva fylla på med innehåll tex i överenskommelser, även efter att samtalet är genomfört och underlaget "låst" och arkiverat. Det finns därför möjlighet att tillfälligt "låsa upp" underlaget. För att göra det behöver man vara mentor eller administratör.

  • Gå till elevens/barnets startsida.
  • Klicka på Samtalet.
  • Klicka på ”Lås upp".


Notera! Glöm inte att låsa samtalsunderlaget igen när du fyllt på med information. Det är viktigt att det är låst och arkiverat.