Artikel för lärare/pedagog


Det är oftast mentor/ansvarspedagog som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet för sina mentors/ansvarsbarn. Här visar vi de olika stegen och vad man behöver göra för att processen ska flyta på. Om man inte använder begreppet "mentor" kan även pedagoger på avdelningen hantera denna process.


Samtalsprocessens olika steg.

  1. Förberedelser i skolan
  2. Förberedelser i hemmet
  3. Samtalet
  4. Efter samtalet


Steg för steg - så här gör du som ansvarspedagog/mentor


Steg 1 - Dela ut samtalsunderlag till dina mentorsbarn (detta kan även en admin göra eller kollega, kom bara överens så att det blir gjort för rätt barn i rätt tid.)

I detta läge är det bara personalen som ser det som skrivs i underlaget. Vårdnadshavare kan inte läsa.


På samtalsöversikten visas en stegstapel så att man kan se var i processen man befinner sig och här finns även information till vårdnadshavare. 

Texten "Förskolans pedagoger gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget" visas för vårdnadshavare på barnets startsida samt  på samtalsöversikten.


Steg 2 - Efter det att förskolan gjort sina förberedelser – pedagogerna fyllt i underlaget och kopplat in saker man vill visa upp på samtalet är det dags för dig att flytta till nästa steg. Klicka på ”Visa för vårdnadshavare”. Först då kan de ta del av innehållet och göra eventuella kommentarer. Vårdnadshavare får notis.


Notera! Det går inte att backa när man klickat "Visa för vårdnadshavare eller Hemmet klart för samtal". Däremot är det ingenting som låses, så vårdnadshavare kan fortfarande arbeta med mallen även om pedagog råkat klicka ett steg för långt. 


När du markerat ”Visa för vårdnadshavare” så hittar vårdnadshavaren Samtalet på sitt barns sida under fliken Samtalet.Steg 3- När hemmet är klara och har läst och fyllt i sina delar och kommenterat, markerar de "Hemmet klart för samtal" eller i de fall vårdnadshavare får underlaget på papper kan du som mentor markera åt dem. 


Steg 4 - När samtalet är genomfört och du skrivit in eventuella noteringar (och lagt in eventuella överenskommelser) klickar du på "Samtalet genomfört”, bockar för de som deltog och skriver in om fler än de som finns valbara deltogNu låses underlaget för vidare registrering och det arkiveras i barnets arkiv.

Efter genomfört samtal är man i fasen "Efter samtalet" tills nytt underlag läggs in på barnet. Om din förskola arbetar med överenskommelser på individnivå kan ni löpande fortsätta arbeta med dem även när underlaget är "låst" men endast rutan för utvärdering, om sådan finns, är öppen för redigering. I den här fasen ser vårdnadshavare allt som skrivits i underlaget.


Notera! När du ger barnen ett nytt samtalsunderlag så blir det gamla svårare att hitta för föräldrar då de behöver gå till barnets arkiv för att läsa så bra om det senaste ligger synligt så länge som möjligt.