Om läraren har ett antal datum och tider avsedda för att ha samtal med elev och lärare kan läraren lägga in alla tider som finns och låta vårdnadshavaren välja den tid som passar hen. Myndiga elever kan också boka en föreslagen tid. Se Föreslå tider.


Om läraren vill ge ett specifikt datum och tid till en elev och dess vårdnadshavare kan läraren Tilldela tider.


Notera! För att elever och vårdnadshavare ska kunna se de föreslagna tiderna är det viktigt att:

  1. Barnen/eleverna redan har rätt samtalsmall tilldelad. Tider föreslås efter att en mall har blivit tilldelad.
  2. Tider måste föreslås i samma grupp som samtalsmallen är tilldelad i. (Man kan t.ex. inte tilldela mallen i en mentorsgrupp, och föreslå tider i en hemklass)


Föreslå tider


För vilka kan jag föreslå tider?

En lärare föreslår tider för barn/elevers samtal men det är endast vårdnadshavare som kan boka tiden (myndiga elever kan boka sina egna tider).

Tiderna är gemensamma för alla i gruppen. Är man två eller fler mentorer i klassen kan man lägga till mentors namn under Plats, och förmedla till vårdnadshavare att endast boka de tider med "rätt" mentorsnamn under Plats. 


Hur föreslår jag tider?

  • Läraren behöver föreslå tiderna i samma klass/grupp som hen tilldelar samtalsmallen i. 
  • Tider måste föreslås efter en mall har blivit tilldelad
  • Klicka på föreslå tider
  • Välj datum i kalendern som kommer upp

  • Lägg till tid och plats för det valda datumet

  • När du lagt in alla tider du vill erbjuda klickar du på "publicera tider". Nu kan vårdnadshavare boka den tid de önskar. Hur gör vårdnadshavare för att se vilka tider som finns att boka?

De ser det på sitt barns startsida om de tittar i webbläsaren. Om de använder Unikum Familj går de in på “samtalet” så finns tiderna där. Det går i dagsläget inte ut någon notis till vårdnadshavare om att tider har blivit föreslagna. Ett bra sätt att upplysa vårdnadshavare om att det är dags att boka tider är att skriva ett meddelande till alla att de ska gå in på sitt barns sida och boka en tid. Passa på att välkomna dem och samtidigt informera hur de kan vara delaktiga genom att gå in på Unikum innan mötet.Tilldela tider 

Om du vill tilldela en elev (och vårdnadshavare) en samtalstid ställer du dig på eleven i modulen Samtalet och klickar på "Boka tid"

Välj datum och tid på samma sätt som ovan

Du kan skicka tiden genom att klicka på de tre prickarna. Du ser att det är skickat på det lilla brevet som dyker upp