Hantera användare

Registrera personer med TF-nummer/icke svenskt personnummer
Lägga in person med TF-personnummer / icke svenskt personnummer. Stå på aktuell avdelning/klass Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inst...
Tis, 16 nov., 2021 vid 8:38 E.M.
Relationer - Vad betyder det?
Den som är administratör kan ändra en persons relationer i den organisation personen är administratör för (vanligtvis en skola/förskola eller hel kommun/org...
Ons, 19 jan., 2022 vid 12:07 E.M.
Sätta årskurs för elever (Admin)
Alla elever i grundskola/anpassad skola och gymnasieskola behöver ha en årskurs satt för att bedömningar och statistik ska bli riktig. För kommuner med auto...
Ons, 12 juli, 2023 vid 8:29 F.M.
Koppla in annan kontaktperson till barn/elev
I de fall man vill koppla in en annan person än de formella vårdnadshavarna, tex fosterföräldrar, god man eller en icke formell vårdnadshavare som ska få sa...
Fre, 21 jan., 2022 vid 1:46 E.M.
Inloggning för personer utan svenskt personnummer
Unikum stödjer extern inloggning för personer med icke svenskt personnummer, så kallat TF-nummer. Dessa kan logga in i Unikum via kommunens egen inloggnings...
Fre, 21 jan., 2022 vid 10:36 F.M.
Observatörsrollen - För specialpedagog, ledning och elevhälsan m.fl.
Observatörsrollen finns på både organisations/kommun-nivå och skolnivå och är en roll för skolledning/kommunledning samt för t ex specialpedagoger och elevh...
Ons, 12 juli, 2023 vid 8:36 F.M.