Unikum stödjer extern inloggning för personer med icke svenskt personnummer, så kallat TF-nummer. Dessa kan logga in i Unikum via kommunens egen inloggningslösning.


För att detta ska fungera krävs följande:

  • TF-nummer ska användas enligt SCBs standard (se nedan)
  • Ett TF-nummer måste vara unikt inom kommunen
  • Om man registrerar ett TF-nummer manuellt i fältet Alternativt ID fält ska det skrivas ÅÅÅÅMMDD-TFXX

 

(I kommunens AD samt vid eventuell automatisk synkronisering kommer Unikum att acceptera både formatet ÅÅÅÅMMDD-TFXX eller ÅÅÅÅMMDDTFXX, dvs med eller utan bindestreck)


Notera! Om det är vårdnadshavare (VH) som behöver logga in, kan dom inte använda BankID om dom inte har svenskt personnummer. I dessa fall måste kommunen använda egen inloggningslösning med alternativa metoder. (Läs mer om det under inloggningsmetoder)