Den som är administratör kan ändra en persons relationer i den organisation personen är administratör för (vanligtvis en skola/förskola eller hel kommun/organisation).


Se relationer för en person

  • Gå till startsidan för den person du vill se relationerna för.
  • Klicka på Skiftnyckeln
  • Välj relationer


Exempel elev: Alicia ligger i Klass 7 och i en mentorsgrupp samt i gruppen Spanska år 7 samt att hon har en vårdnadshavare, Peter Bauer, kopplad till sig.Exempel lärare: Astrid är lärare i Klass 7 och Spanska år7 samt finns även i en personalgrupp. Hon är dessutom mentor för ett antal elever och har även själv en mentor, Ann Frednamn (rektor) som hon är kopplad till pga att de använder Unikum för medarbetarsamtal också.


Den som är administratör kan både ta bort och lägga till kopplingar för personer via relationsfliken.

Notera! Om kommunen/organisationen har en automatisk synkronisering ska man inte göra manuella ändringar för personer som hanteras av den.