Alla elever i grundskola/anpassad skola och gymnasieskola behöver ha en årskurs satt för att bedömningar och statistik ska bli riktig. För kommuner med automatisk uppdatering av uppgifter från elevregistret sätts detta per automatik men annars måste det göras manuellt.


Sätta årskurs för elever

  • Gå till klassens startsida
  • Klicka på skiftnyckeln
    Nu står du på fliken Elever, och här visas eleverna och vilken årskurs de har
  • Bocka för de elever som det ska ändras/sättas årskurs för eller alla.
  • Scrolla längst ner på sidan och välj rätt årskurs i rullisten

 


Bocka för de elever som du ska sätta årskurs för och välj aktuell årskurs i rullisten.

Du får sen ett "kvitto" på det du gjort och kan även se i översikten om det blev rätt.