Observatörsrollen finns på både organisations/kommun-nivå och skolnivå och är en roll för skolledning/kommunledning samt för t ex specialpedagoger och elevhälsa som ej undervisar men behöver komma åt elevernas dokumentation och titta i samt i vissa fall även kunna arbeta med Stödinsatser.


Skolledare/rektor behöver man förutom att kopplas som observatör även kopplas in med rätt Befattning.


Lägg till personal som observatör i en skola (Kräver Adminbehörighet)

  • Gå till skolans startsida.
  • Klicka på skiftnyckeln - relationer.
  • Välj Observatörer
  • Klicka på Hämta observatörer
  • Markera de personer som ska vara observatörer.
  • Klicka på texten "Ange som observatör".Välj den person som ska bli observatör (personen behöver redan finnas som personal på skolan.